DET HÄR ÄR PICKPACKPOST

PickPackPost är en ny typ av paketombud och facility management-bolag avsedd att ge en bättre, modernare och effektivare upplevelse kring hantering av paket, lager och butiksdrift.

PickPackPost består av tre delar:

En ombudsyta
 där slutkunder både kan hämta och lämna paket. Här kan besökare testa kläder i provrum och direkt returnera varor som ej önskas. I ombudet finns en yta avsedd som showroom. Denna yta kan hyras av eHandlare eller varumärken för att dessa skall kunna exponera produkter under kortare tid.

En lageryta
 för både inkommande och utgående paket. Lagret effektiviserar även butiker i närliggande fastigheter genom att hyra ut lagerytor på kort och lång sikt. Detta frigör säljyta vid butik och skapar därigenom en bättre driftsekonomi för butiken.

En rad servicetjänster
 framtagna för att optimera butiksdrift i närliggande fastigheter. Exempel på tjänster är godshantering, uppackning samt hantering av internetbeställningar och returer.

PickPackPost ingår i koncernen
Diös Fastigheter AB (Publ).

Kontaktperson
:
Andreas Eriksson
Affärsutvecklare - Diös Fastigheter
andreas.eriksson@dios.se